header
header
header

Workshops - ronde 1

Warmtevoorziening: omschakelen naar duurzaam
In deze workshop gaan we in op de voordelen en uitdagingen van hernieuwbare warmteopwekking. We belichten de de kenmerken en knelpunten. Daarnaast gaan we in op de next steps van dit kennisproject

Waterstof voor groene chemie en groene brandstoffen
Tijdens de workshop gaan we even voorbij aan alle wildwest verhalen en kijken we wat de rol van waterstof feitelijk voor de Nederlandse energievoorziening en chemie zou kunnen zijn. Daarnaast zoomen we in op de hoe groot de behoefte aan waterstof uiteindelijk zou kunnen zijn om een gevoel te krijgen voor de orde grootte van de benodigde productie.
  
Toekomst van de luchtvaart: zijn klimaatdoelen en luchtvaartgroei tegelijkertijd mogelijk?
De luchtvaart wacht een enorme uitdaging om de doelstelling CO2-emissiereductie naar nul te halen. Tijdens deze interactieve workshop gaan we in gesprek in hoeverre de klimaatdoelen van de luchtvaart gehaald kunnen worden door: (1) inzet van zuiniger vliegtuigen, efficiëntere vliegbewegingen en -routes; (2) compenseren van de luchtvaart CO2-emissie door (inkoop van) CO2-emissiereductie die elders wordt gerealiseerd. De maximale reikwijde van oplossingen (1) en (2) laat vervolgens zien hoeveel CO2-reductie moet worden bereikt met oplossing (3): de inzet van kerosine uit hernieuwbare bron.
  
Hoe werkt gedragsverandering in de industrie ten behoeve van de energietransitie
In deze interactieve workshop ben jij aan zet! Aan de hand van een experiment laten we je zelf ervaren hoe gedragsverandering werkt en wat dat te maken heeft met de energietransitie in de industrie. We nemen je mee in theoretische gedragsmodellen die ECN part of TNO gebruikt om bedrijven in de praktijk te helpen bij de energietransitie.

Workshops - ronde 2

De flexibiliteit van het energiesysteem. Hoe modelleren en analyseren?
In deze workshop bespreken we aan de hand van recente projecten het modelleren en analyseren van flexibiliteit van het elektriciteitssysteem, in het bijzonder opslag van energie, vraag response – zowel in de industrie als de gebouwde omgeving – en flexibele installaties voor het opwekken van duurzame elektriciteit. *Engels zal de voertaal zijn van deze workshop
 
Met toekomstvisies draagvlak creëren voor duurzame energie
Denk mee in deze workshop over toekomstvisies voor het creëren van draagvlak voor een duurzame energievoorziening. Ontdek hoe recente onderzoeksresultaten over percepties en denkbeelden te gebruiken zijn bij het creëren van draagvlak.
 
Aardgasvrij in vogelvlucht
In deze workshop praten we je bij over wie, wat, wanneer moet doen om de Nederlandse woningvoorraad in 2050 aardgasvrij te krijgen. Vervolgens gaan we in gesprek over en verdiepen we ons in wat de belangrijkste aandachtspunten zijn die we de komende jaren moeten oppakken. Centraal staat: wat is belangrijk voor particuliere woningeigenaren en verhuurders om mee te kunnen en willen in deze transitie en wat moeten overheden, marktpartijen en andere aanbieders doen om dit te kunnen leveren.

Workshops - ronde 3

Stel, je bent de baas van Shell … 
Stel, je bent de baas van Shell! In deze workshop laten we deelnemers aan de hand van korte presentaties en reflectie van Shell kijken naar de energietransitie vanuit de optiek van de zware industrie: wat zijn de voornaamste onzekerheden, hoe moeten ze gaan kiezen? Of kun je beter afwachten? Het gaat over Beleid in het buitenland, de toekomstige energiekosten, wie bouwt de infrastructuur, is die techniek volwassen bij mijn volgende turnaround en is er voor mijn product straks nog wel een klant?
 
Praat mee over Aardgasvrij
In de workshop ‘Aardgasvrij in vogelvlucht’ is een overzicht gegeven van de aandachtspunten die de komende jaren moeten worden opgepakt. In deze sessie vragen we u om actief mee te denken hoe deze aandachtspunten kunnen worden aangepakt. In het bijzonder zijn we benieuwd welke rol u ziet voor uw organisatie en waar u juist de hulp van anderen nodig hebt. Bij deze sessie staat interactie centraal en ligt de focus op concrete stappen en oplossingen. Voor het deelnemen aan deze sessie is het niet noodzakelijk, maar wel wenselijk om de sessie ‘Aardgasvrij in vogelvlucht’ ook te volgen.

Een eerlijke energietransitie voor iedereen!
Samen met deelnemers komen we tot oplossingen voor de onderwerpen waarop mogelijke ongelijkheid kan ontstaan in de samenleving ten aanzien van de energietransitie. Drie onderwerpen werken we verder groepen uit. Wie moet het voortouw nemen? Wie zijn er nodig en met welke kennis? Wat gebeurt er als je niet op tijd met de oplossingen komt? De uitkomsten gebruiken en verwerken we in het kennisproject, volgend jaar om samen toe te werken naar een eerlijke energietransitie.